ชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร

how2pay
เลขบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงิน

ธนาคาร เลขบัญชี ประเภท ชื่อบัญชี
 ไทยพาณิชย์ 021-259940-5 ออมทรัพย์ นายจิตรธิวัฒน์ ขาวประพันธ์
 กสิกรไทย 690-205522-1 ออมทรัพย์ นายจิตรธิวัฒน์ ขาวประพันธ์
กรุงเทพ 877-7-22141-0 ออมทรัพย์ นายจิตรธิวัฒน์ ขาวประพันธ์